Υπηρεσίες

Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Α’ Λυκείου

Άλγεβρα 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Γεωμετρία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Phone

6946117085

Address

Ηράκλειο Κρήτης