Υπηρεσίες

Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
Educational - Children Coaching 1-3 διδακτικές ώρες/μήνα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
Educational - Children Coaching 1-3 διδακτικές ώρες/μήνα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
Educational - Children Coaching 1-3 διδακτικές ώρες/μήνα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Α’ Λυκείου

Άλγεβρα 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Γεωμετρία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
Educational - Children Coaching 1-3 διδακτικές ώρες/μήνα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

B’ Λυκείου

Άλγεβρα 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Γεωμετρία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Educational - Children Coaching 1-3 διδακτικές ώρες/μήνα
1 διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά

Γ’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα (αφορά τους μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Μαθηματικά Προσανατολισμού θετικών σπουδών 6 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα (αφορά τους μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας ή Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Educational - Children Coaching 1-3 διδακτικές ώρες/μήνα

Υπηρεσίες Μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ώρες κάθε εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ξεκινάνε το μήνα Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται με τις τελικές εξετάσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων και οι 2 εβδομάδες διακοπών το Πάσχα.
Σε περίπτωση έναρξης μαθημάτων μετά το μήνα Σεπτέμβριο ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

Η συχνότητα και η διάρκεια των προγραμματισμένων μαθημάτων ενδέχεται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης κάποιου μαθήματος, συνιστάται η άμεση αναπλήρωσή του.
Οι αναπληρώσεις προτείνεται να πραγματοποιούνται ημέρα Κυριακή.

Οι μαθητές προετοιμάζονται για να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στο στα μαθήματα του σχολείου.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τυχόν κενά ή να δουλέψουν κάποιες αδυναμίες τους.
Οι μαθητές προετοιμάζονται σταδιακά και αποτελεσματικά για τις σχολικές δοκιμασίες αξιολόγησης.

Τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων:
Διαδικτυακά
Διαζώσης για το Ηράκλειο Κρήτης εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19

Υπηρεσίες Educational - Children Coaching

Ενδεικτικά θέματα:
Διαχείριση Χρόνου, Αποτελεσματική μάθηση (π.χ ενίσχυση μνήμης, ενίσχυση συγκέντρωσης), Προβλήματα στο σχολείο, Δυσκολίες στο σπίτι, Διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ γονείς αδέλφια,φίλους …), Διαχείριση άγχους (π.χ εξετάσεων), Αρνητικές σκέψεις και πεποιθήσεις (π.χ εάν δεν γράψω καλά στο διαγώνισμα τότε δεν αξίζω), Ενίσχυση αυτοπεποίθησης, Συναισθηματική Αγωγή

Μερικά οφέλη για τα παιδιά από το Educational Coaching:
Προσδιορίζουν τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους
Αποκτούν κίνητρα για την εκπαιδευτική δραστηριότητα
Συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα
Γνωρίζουν τις επιθυμίες τους και τις υποχρεώσεις τους
Θέτουν στόχους και μαθαίνουν πως να τους πραγματοποιήσουν
Μαθαίνουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους
Εργάζονται με υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία

Μερικά άμεσα οφέλη για τα παιδιά από το Children Coaching:
Μαθαίνουν να κατανοούν πλήρως την κατάσταση στην οποία βρίσκονται
Μαθαίνουν ότι εκείνα είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους
Αναγνωρίζουν την αξία και τις δυνατότητές τους
Αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους
Κάνουν θετικές αλλαγές στον τρόπο που δρουν, σκέφτονται και αισθάνονται
Αποκτούν σημαντικές δεξιότητες

Phone

6946117085

Address

Ηράκλειο Κρήτης