Υπηρεσίες

Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
1 διδακτική ώρα = 50 λεπτά

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
1 διδακτική ώρα = 50 λεπτά

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 διδακτική ώρα/εβδομάδα
1 διδακτική ώρα = 50 λεπτά

Phone

6946117085

Address

Ηράκλειο Κρήτης