Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά

Φυλλάδια Ασκήσεων

1o Φυλλάδιο στο 1.1 “Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση πραγματικών αριθμών,Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού”
2o Φυλλάδιο στο 1.1 “Δυνάμεις πραγματικών αριθμών, Ιδιότητες δυνάμεων”
3o Φυλλάδιο στο 1.1 “Ορισμός τετραγωνικής ρίζας, Ιδιότητες ριζών”
1o Φυλλάδιο στο 1.2 “Αριθμητικές και αλγεβρικές παραστάσεις, Ακέραια αλγεβρική παράσταση, Αριθμητική τιμή, Μονώνυμα, Συντελεστής, κύριο μέρος και βαθμός μονωνύμων, Όμοια, ίσα και αντίθετα μονώνυμα, Σταθερό και μηδενικό μονώνυμο”
2o Φυλλάδιο στο 1.2 “πρόσθεση μονωνύμων, πολλαπλασιασμός μονωνύμων, διαίρεση μονωνύμων”

Phone

6946117085

Address

Ηράκλειο Κρήτης