Β Γυμνασίου

Μαθηματικά

Φυλλάδια Ασκήσεων

Φυλλάδιο στο 1.1 “Αλγεβρική παράσταση, Επιμεριστική ιδιότητα, Αναγωγή ομοίων όρων”
Φυλλάδιο στο 1.2 “Εξίσωση α’ βαθμού, Λύση εξίσωσης, Αναγωγή ομοίων όρων”
Φυλλάδιο στο 1.4 “Μετατροπή των δεδομένων και των ζητούμενων του προβλήματος σε εξισώσεις, Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων” Απαντήσεις
Φυλλάδιο στο 3.1 “Η έννοια της συνάρτησης, Πίνακας τιμών συνάρτησης”

Διαδικτυακά Τεστ

Τεστ Στο 1.2 “Εξισώσεις α’ βαθμού”

Phone

6946117085

Address

Ηράκλειο Κρήτης