Α Γυμνασίου

Μαθηματικά

Φυλλάδια Ασκήσεων

1o Φυλλάδιο στο 1.2 “Φυσικοί αριθμοί, Πρόσθεση φυσικών , Ιδιότητες πρόσθεσης, Αφαίρεση φυσικών” (εκτός ύλης για το 2020-2021)
2o Φυλλάδιο στο 1.2 “Πολλαπλασιασμός φυσικών, Πολλαπλασιασμός με 10,100…, Ιδιότητες του Πολλαπλασιασμού, Επιμεριστική ιδιότητα” (εκτός ύλης για το σχολικό έτος 2020-2021)
3o Φυλλάδιο στο 1.2 “Επιμεριστική ιδιότητα, Ασκήσεις - Προβλήματα με πρόσθεση,αφαίρεση και πολλαπλασιασμό” (εκτός ύλης για το σχολικό έτος 2020-2021)
1o Φυλλάδιο στο 1.3 “Ορισμός δύναμης, Πρώτη δύναμη, Δυνάμεις με βάση το 1, Δυνάμεις με βάση το 10, Ανάπτυγμα ενός αριθμού με χρήση δυνάμεων του 10” (εκτός ύλης για το σχολικό έτος 2020-2021)
2o Φυλλάδιο στο 1.3 “Ορισμός αριθμητικής παράστασης, Προτεραιότητα των πράξεων” (εκτός ύλης για το σχολικό έτος 2020-2021) (εκτός ύλης για το σχολικό έτος 2020-2021)
Φυλλάδιο στο 1.4 “Ευκλείδια διαίρεση, Τέλεια διαίρεση”
1o Φυλλάδιο στο 1.5 “Πολλαπλασιασμός ενός αριθμού, ΕΚΠ δύο ή περισσοτέρων αριθμών, Διαιρέτες ενός αριθμού, ΜΚΔ δύο ή περισσοτέρων αριθμών, Πρώτοι αριθμοί”
2o Φυλλάδιο στο 1.5 “Κριτήρια διαιρετότητας, Ανάλυση ενός αριθμού σε γινόμενο παραγόντων, Εύρεση ΕΚΠ και ΜΚΔ με χρήση της ανάλυσης σε γινόμενο πρώτων παραγόντων”
3o Φυλλάδιο στο 1.5 “Προβλήματα με ΕΚΠ, Προβλήματα με ΜΚΔ”
Φυλλάδιο στο 2.1 “Η έννοια του κλάσματος, Σύγκριση κλασμάτων με τη μονάδα, Υπολογισμός του μέρους από το όλο, Υπολογισμός του όλου από το ένα μέρος”,  Απαντήσεις
Φυλλάδιο στο 2.2 “Ισοδύναμα κλάσματα, Απλοποίηση κλάσματος - Μετατροπή κλάσματος σε ανάγωγο κλάσμα, Ομώνυμα κλάσματα, Ετερώνυμα κλάσματα, Μετατροπή κλασμάτων σε ομώνυμα
1o Φυλλάδιο στο 2.3 “Σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων, Σύγκριση κλασμάτων με τον ίδιο αριθμητή, Σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων”
2o Φυλλάδιο στο 2.3 “Τοποθέτηση στην ευθεία των αριθμών ενός κλάσματος που είναι μικρότερο από τη μονάδα, Τοποθέτηση στην ευθεία των αριθμών ενός κλάσματος που είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα “
Φυλλάδιο στο 2.4 “Πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων, Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων, Αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων, Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων, Μεικτός αριθμός”
1ο Φυλλάδιο στο 2.5 “Γινόμενο κλασμάτων, Γινόμενο φυσικού αριθμού επί ένα κλάσμα, Αντίστροφοι αριθμοί”
2o Φυλλάδιο στο 2.5 “Προβλήματα με κλάσματα (Πολλαπλασιασμό κλασμάτων) “
Φυλλάδιο στο 2.6 “Διαίρεση κλασμάτων, Σύνθετο κλάσμα, Μετατροπή σύνθετου κλάσματος σε απλό”
1ο Φυλλάδιο στο 3.1 “Δεκαδικά κλάσματα, Σύγκριση δεκαδικών αριθμών, Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών”
2ο Φυλλάδιο στο 3.1 “Δεκαδικά κλάσματα, Σύγκριση δεκαδικών αριθμών, Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών”
Φυλλάδιο στο 3.4 “Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών” (εκτός ύλης για το σχολικό έτος 2020-2021)
1ο Φυλλάδιο στο 4.1 “Μετατροπή λεκτικών εκφράσεων σε μαθηματικές εκφράσεις, Μαθηματικές εκφράσεις διατυπωμένες με απλούστερο τρόπο”
2ο Φυλλάδιο στο 4.1 “Ορισμός της εξίσωσης, Λύση της εξίσωσης, Επίλυση εξίσωσης, Αόριστες και αδύνατες εξισώσεις”
3ο Φυλλάδιο στο 4.1 “Επίλυση εξισώσεων της μορφής α+x=β, x-α=β, α/x=β, x/α=β”
Φυλλάδιο στο 5.1 “Ποσοστό επί τοις εκατό, Μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού σε ποσοστό επί τοις εκατό, Μετατροπή ενός κλάσματος σε ποσοστό επί τοις εκατό, Μετατροπή ενός ποσοστού σε δεκαδικό κλάσμα, Μετατροπή ενός ποσοστού σε δεκαδικό αριθμό”
Φυλλάδιο στο 7.1 “Θετικοί αριθμοί, Αρνητικοί αριθμοί, Εφαρμογή θετικών και αρνητικών αριθμών στην καθημερινή ζωή, Ομόσημοι και ετερόσημοι αριθμοί, Ακέραιοι και ρητοί αριθμοί”
1ο Φυλλάδιο στο 7.2 “Απόλυτη τιμή αριθμού, Αντίθετοι αριθμοί”
2ο Φυλλάδιο στο 7.2 “Σύγκριση ετερόσημων αριθμών, Σύγκριση θετικού αριθμού με το μηδέν, Σύγκριση αρνητικού αριθμού με το μηδέν, Σύγκριση δύο θετικών αριθμών, Σύγκριση δύο αρνητικών αριθμών”
1ο Φυλλάδιο στο 7.3 “Πρόσθεση 2 ακέραιων αριθμών, Πρόσθεση περισσότερων από 2 ακέραιων αρνητικών αριθμών, Πρόσθεση ακέραιων αριθμών”
2ο Φυλλάδιο στο 7.3 “Πρόσθεση 2 ρητών αριθμών, Πρόσθεση περισσότερων από 2 αρνητικών αριθμών, Πρόσθεση ρητών αριθμών”
Φυλλάδιο στο 7.4 “Απαλοιφή παρενθέσεων, Μεταβολή ενός μεγέθους, Αφαίρεση αριθμών”
Φυλλάδιο στο 7.4 “Αφαίρεση ρητών, Απαλοιφή παρενθέσεων”
Φυλλάδιο στο 7.4 “Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών, Απαλοιφή παρενθέσεων, Υπολογισμός αριθμητικών παραστάσεων”
1ο Φυλλάδιο στο 7.5 “Πολλασμός 2 ομόσημων αριθμών, Πολλαπλασιασμός 2 ετερόσημων αριθμών, Γινόμενο πολλών παραγόντων”,  Απαντήσεις
2ο Φυλλάδιο στο 7.5 “Πολλαπλασιασμός 2 ετερόσημων ρητών αριθμών, Γινόμενο πολλών παραγόντων, Αντρίστροφοι αριθμοί”,  Απαντήσεις
Φυλλάδιο στο 7.6 “Διαίρεση 2 ομόσημων ρητών αριθμών, Διαίρεση 2 ετερόσημων ρητών αριθμών, Διαίρεση κλασμάτων”,  Απαντήσεις
Φυλλάδιο στο Β.1.1 “Σημείο, Ευθύγραμμο τμήμα, Ευθεία, Ημιευθεία”
Φυλλάδιο στο Β.1.2 “Γωνία, Επίπεδα σχήματα”

Θεωρία

Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο 1 “Οι φυσικοί αριθμοί”
Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο 2 “Τα κλάσματα”
Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο 4 “Εξισώσεις και προβλήματα”
Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο 5 “Ποσοστά”
Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο B1 “Βασικές γεωμετρικές έννοιες”
Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο B3 “Τρίγωνα - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια”
Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης “Επαναληπτικές Ερωτήσεις εφ όλης της ύλης”,  Απαντήσεις

Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 1 “Οι φυσικοί αριθμοί”
Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 2 “Τα κλάσματα”
Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 4 “Εξισώσεις και προβλήματα”
Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 7 (7.1-7.4) “Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί”
Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο Β1 “Βασικές γεωμετρικές έννοιες”

Ασκήσεις

Ασκήσεις στο Κεφάλαιο 1 “Οι Φυσικοί Αριθμοί”,  Απαντήσεις
Ασκήσεις στο Κεφάλαιο 4 “Εξισώσεις”
Επαναληπτικές Ασκήσεις Χριστουγέννων “Φυσικοί Αριθμοί, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί, Κλάσματα, Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες”
Επαναληπτικές Ασκήσεις Πάσχα στην Άγγεβρα “Φυσικοί Αριθμοί, Κλάσματα, Δεκαδικοί, Εξισώσεις, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί”
Επαναληπτικές Ασκήσεις Πάσχα στην Γεωμετρία “Βασικές γεωμετρικές έννοιες, Συμμετρία, Τρίγωνα-Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια”
Επαναληπτικές Ασκήσεις - Αριθμητικές Παραστάσεις “Αριθμητικές Παραστάσεις”
Επαναληπτικές Ασκήσεις Εφ όλης της ύλης “Επαναληπτικές Ασκήσεις εφ όλης της ύλης”

Τεστ

Τεστ Στο 1.5 “Κριτήριο Διαιρετότητας 5”
Τεστ Στο 1.5 “Κριτήριο Διαιρετότητας 10”

Διαδικτυακά Τεστ

Τεστ Στο 1.5 “Κριτήριο Διαιρετότητας 2”
Τεστ Στο 1.5 “Κριτήριο Διαιρετότητας 5”
Τεστ Στο 1.5 “Κριτήριο Διαιρετότητας 3”
Τεστ Στο 7.1 “Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί”
Τεστ Στο 7.2 “Απόλυτη τιμή”
Τεστ 1 Στο 7.4 “Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών”
Τεστ 2 Στο 7.4 “Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών”
Τεστ 1 Στο 7.5 “Απλές αριθμητικές παραστάσεις”
Τεστ 2 Στο 7.5 “Αριθμητικές παραστάσεις”

Ύλη για το σχολικό έτος 2020 - 2021
ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 1ο: Οι φυσικοί αριθμοί
1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα
2.1 Η έννοια του κλάσματος
2.2 Ισοδύναμα κλάσματα
2.3 Σύγκριση κλασμάτων
2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6 Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 3ο: Δεκαδικοί αριθμοί
3.1 Δεκαδικά κλάσματα, Δεκαδικοί αριθμοί, Διάταξη δεκαδικών αριθμών, Στρογγυλοποίηση
3.5 Μονάδες μέτρησης
Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα
4.1 Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις: α+x=β, x-α=β, α-x=b, α:x=β και x:α=β (χωρίς τις έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης )
4.2 Επίλυση προβλημάτων
4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων
Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1 Ποσοστά
5.2 Προβλήματα με ποσοστά
Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί
7.1 Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου
7.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών
7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών
7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών
7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών
7.7 Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών
7.8 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.1 Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο
1.2 Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα
1.3 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθυγράμμου τμήματος
1.4 Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων
1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας
1.6 Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες
1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8 Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου
Κεφ. 2ο: Συμμετρία
2.1 Συμμετρία ως προς άξονα
2.2 Άξονας συμμετρίας
2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.4 Συμμετρία ως προς σημείο
2.5 Κέντρο συμμετρίας
2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
Κεφ. 3ο: Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια
3.1 Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων
3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
3.3 Παραλληλόγραμμο – Ορθογώνιο – Ρόμβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – Ισοσκελές τραπέζιο
3.4 Ιδιότητες Παραλληλογράμμου – Ορθογωνίου – Ρόμβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου – Ισοσκελούς τραπεζίου

Phone

6946117085

Address

Ηράκλειο Κρήτης